Välkommen till Helldén Environmental Engineering AB

 Tillståndsprövningar av deponianläggningar, projektering av sluttäckningar och lakvattenutredningar är exempel på uppdrag som Helldén Environmental Engineering ofta anlitas för.

 

 

Med våra cirka 30 års erfarenhet av avfalls- och deponifrågor kan vi hjälpa er med:

 

● Tillståndsprövningar av deponi-, energi- och avfallsanläggningar

● Projektering av sluttäckningsåtgärder och lakvattenbehandlingssystem.

● Upphandlingsstöd inklusive framtagande av mängdbeskrivningar och AF-delar.

● Utförandekontroll vid sluttäckningsåtgärder

● Projektering av nya deponianläggningar

● Projektering av celldeponering och deponigasutvinning

● Miljökontroll och lakvattenkarakterisering

● Avfallskarakterisering enligt NFS 2004:10 och Avfallsförordningen

 


Exempel på pågående eller nyligen avslutade uppdrag:


SSAB EMEA AB: Deponi Ängsviken. Upprättande av tillståndsansökan och förprojektering av ny deponianläggning för industriavfall


Västblekinge Miljö AB: Avslutningsåtgärder för deponi för farligt avfall. Framtagande av miljöjuridiska handlingar och projekteringshandlingar.


Tekniska Verken i Linköping AB (publ): Sluttäckning av Vika deponi, Katrineholm. Projektering och

utförandekontroll/expertstöd under entreprenadskedet


SKF Mekan AB: Karakterisering av industriavfall och upprättande av provtagningsplan


SSAB Merox AB: Ålödeponin. Upprättande av avslutningsplan och projektering av sluttäckning och övriga avslutningsåtgärder.


SSAB Special Steels: Framtagande av kontrollprogram och beräkningar av ekonomisk säkerhet för SSABs deponianläggningar i Oxelösund.


Miljöbolaget i Svealand AB: Tillståndsprövning av nya deponietapper för farligt avfall. Upprättande av MKB, teknisk beskrivning och juridisk ansökan


ÅF-Infrastructure AB: Sluttäckningsåtgärder för Sibbabo avfallsdeponi, Habo kommun. Utredning och projektering


Norrtälje kommun/EWgroup AB: Björkholmens deponi. Tekniskt stöd vid upprättande av anmälan och projektering av avslutningsåtgärder.
Besöksadress: Klarabergsgatan 29, 111 21  Stockholm

Postadress: Nibblebacken 76, 146 52  Tullinge, Telefon/sms: 0733-210294, johan@hellden-environmental.se


Copyright 2019 © All Rights Reserved