Välkommen till Helldén Environmental Engineering AB

 Johan Helldén är huvudförfattare till flertalet av metodbeskrivningarna på Svenska Geotekniska Föreningens och Naturvårdsverkets gemensamma informationsplats för efterbehandlingsteknik: Åtgärdsportalen. Johan Helldén anlitas även som expertstöd och medförfattare till den nya Undersökningsportalen. Läs gärna mer på www.atgardsportalen.se

Nedan ges några aktuella exempel:

 

FOI-Totalförsvarets Forskningsinstitut: Utvärdering av efterbehandlingsmetoder för PFOS och andra perfluorerade ämnen.FOI-rapport nr FOI-R-3705-SE

 

SGF-Svenska Geotekniska Föreningen: Vägledning för dynamiska miljöundersökningsmetoder. SGF-rapport nr 3/2017.

 

SGF/Naturvårdsverket: Åtgärdsportalen (www.atgardsportalen.se). Tekniskt expertstöd och huvudförfattare till samtliga metodbeskrivningar på Åtgärdsportalen

 

SGF/Naturvårdsverket: Undersökningsportalen (kommande systerportal till Åtgärdsportalen: www.atgardsportalen.se). Medförfattare till metodbeskrivningar och expertstöd rörande dynamiska miljöundersökningsmetoder.

 

Umeå Universitet: Kurs i marksanering avsnittet Åtgärdsteknik/Efterbehandlingsmetoder

Besöksadress: Klarabergsgatan 29, 111 21  Stockholm

Postadress: Nibblebacken 76, 146 52  Tullinge, Telefon/sms: 0733-210294, johan@hellden-environmental.se

Copyright 2019 © All Rights Reserved