Välkommen till Helldén Environmental Engineering AB

”Jag har en pragmatisk hållning i miljöfrågor. Tillsammans med mina duktiga kolleger eftersträvar jag alltid tekniskt rimliga och kostnadseffektiva lösningar.”


Ur intervjuv med Johan Helldén i tidningen Fastighetsvärlden 2011

Över 30 års erfarenhet av geomiljöfrågor

Nyhet!Johan Helldén  anlitas som  författare till den nya Undersökningsportalen (systerportal till Åtgärdsportalen).

Arbetet sker i samarbete med bl.a.

Statens Geotekniska Institut och Sweco.

Undersökningsportalen finansieras av bl.a.

Naturvårdsverket och Försvarsmakten.

Huvudman och beställare är SGF-Svenska

Geotekniska Föreningen.

Projektledare och redaktör är Peter Harms-Ringdahl.


Läs mer under (www.atgardsportalen.se)Besöksadress: Klarabergsgatan 29, 111 21  Stockholm

Postadress: Nibblebacken 76, 146 52  Tullinge, Telefon/sms: 0733-210294, johan@hellden-environmental.se

Copyright 2019 © All Rights Reserved